lørdag 10. september 2011

Valg 2011 / TTL v Kristian Martin Christensen

Her er et innlegg vi har fått fra en av våre på TTL (Tvedestrand Tverrpolitiske Liste) sin liste:

"Her ser du valgprogrammet til TTL og mine kjepphester er oppvekst og bo – kommune. I tillegg er det viktig å få den kommunale kloakken fra Songe og ned til Laget. Noe jeg tror kan ta tid, men det må presses på, og da vil det letne for spredd bebyggelse. Vi må også jobbe med å få regulert et område for byggefelt i Laget og her må også styret i Velet på banen.


Med vennlig hilsen/Best regards
Kristian Martin Christensen"


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar