Laget Vel og IL

Samarbeidet mellom Laget Vel og Laget IL fortsetter med felles styre. Målet er å samarbeide for det beste for bygda vår. Etter årsmøtet 31.januar 2017 ble det valgt nytt styre, og referat kan snart leses her:
[kommer]

Styret for 2018 består av følgende medlemmer:
  • Leder: Ole Andre Wiik
  • Nestleder: Lars Bernhard Pedersen
  • Sekretær: Beate Løvdal
  • Kasserer: Jarle Torbjørnsen
  • Styremedlemmer: Benjamin Rosland, Ida H. Ekornrud, Lise Besserudhagen, Karin Margareth Fiane og Finn Arvid Moland.
  • Ungdomsrepresentant: [Ingen kandidat]
  • Vara: Henry Ødegaard og Kristian Strømsland
  • Revisorer: Frank Gustavsen og Kjell Inge Dyngvold


Ta kontakt med oss dersom det er noe dere lurer på
eller om dere har saker som dere ønsker fokus på!
Tidligere årsmøtereferater:
2015
2016
2017