lørdag 7. desember 2019

Julegrantenning 1. desember


Første søndag i advent var det tid for tenning av julegran på skoleplassen. Det god stemning, med gang rundt juletreet, kos med pepperkapper og varm gløgg/saft.


Jammen tok nissen seg tid i den travle førjulstid til å komme innom med en liten førjulspresang til barn i alle aldre.


fredag 11. oktober 2019

Vi ønsker alle velkommen til familiedag søndag 12. Oktober på skoleplassen fra kl 12-15. 
Det blir gratis pølser( så langt det rekker) kaffe og saft. Gullgraving for barna. 
Alt er gratis. 
Kom til leik, en prat og kaffekopp. 
Alle velkommen!

mandag 9. september 2019

Valg i Laget 9 september

Som alltid var det god stemning i det felles stemmelokalet i Laget for årets kommenvalg, fylkestingsvalg og kirkevalg.

Valgmedarbeiderene følger med på at alt går riktig for seg, og kommer med praktisk info om for de som trenger det.

Som for tidligere år var det servering av kaffe og nydelige nystekte vafler for de som ventet på tur, eller bare har lyst til å slå av en prat om politikk, bærhøsten, elg eller andre spennende temaer.

Husk at valglokalet stenger 20:00!!

Godt Valg !

fredag 6. september 2019

Kirkevalget 2019: Kandidater fra Laget

Det er valg  til Agder og Telemark Bispedømmeråd og Menighetsrådet i Holt Sokn 9.september, Til menighetsrådet er det to kanddater fra Laget:

* Rigmor Dahlstrøm Johnsen
* Bjørn Gustavsen Krabbesund


Om du ønsker gi disse en ekatra stemme. Mer informasjon for valgene finnes på under disse linkene:

Bispedømmerådet
Menighetsrådet

Godt Valg !

mandag 2. september 2019

Kommunestyre kandidater fra Laget

Vi minner om at det ved årets valg til kommunestyre er 4 kandidater fra Laget. Det er (i alfabetisk rekkefølge):

Birgit Kristin Fidgett, Senterpartiet
Lise Besserudhagen, Venstre
Monika Jeanette Johansen, Extra lista
Torvil Åsulf Støle, Rødt


Minner også om at:


Du kan gi dem en ekstra stemme!
Ved kommunestyrevalg kan du gi en personstemme til en annen person på listen. Kandidaten, eller kandidatene, som da har fått flest personstemmer til sammen blir valgt. Du kan gi personstemme til så mange man ønsker på listen.

Du kan gi dem en stemme selv om du setmmer på andre parti!
Det er også mulighet for å gi det som blir betegnet som en «slengerstemme». Da fører du opp kandidater fra et annet parti eller liste som du ønsker å gi en personstemme til. Dersom du fører opp slengerstemmen, vil partiet du stemmer på tape tilsvarende antall listestemmer.


tirsdag 27. august 2019

Veien mellom Laget og Gjeving stengt

Ve Det vil i perioden frem til midten  desember bli utført etterlengtet vedlikeholdsarbeid på veien mellom Laget og Gjeving fra Stølesvingen og fram til Støle. Det vil bli hugget og ryddet langs veitraseen, det vil bli laget nye grøfter (noe som krever en del sprengningsarbeid) og det vil bli gjort en del masseutskiftninger.

I denne perioden vil veien være stengt!
  • Det vil bli muligheter til å kjøre fra / til eindommer langs veien, men det må beregnes ventetid på 20 minutter. Dette for å sikre trygg passering.
  • Skolebussen vil gå som normalt.
  • Unntaket er ved enkelte operasjoner, som ved masseutskiftninger. Da vil deler av veien være helt stengt.
  • Arbeidet vil normalt pågå fra mandag til lørdag fra 07:00 - 20:00 
Kontraktør vil holde beboere oppdatert blant annet via facebook. De er også tilgjenglige for spørsmål.

Arbeidet har alt begynt med hogst og rydding.